Cơm cháy Linh Phương loại hộp 240g

Thông tin sản phẩm

hộp gồm 3 gói cơm cháy nhỏ, mỗi gói 80g. Sản phẩm tiện dụng trong sử dụng